กิจกรรมคณะ

วันที่ ๑๐-๑๑ กันยายน ๒๕๖๕ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จิรพร เหล่าธ...

โพสเมื่อ: กันยายน 12, 2022 9:12 am

โครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา...

โพสเมื่อ: กันยายน 9, 2022 2:34 pm

วันที่ ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จิรพร เหล่าธ...

โพสเมื่อ: สิงหาคม 31, 2022 4:25 pm

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ส...

โพสเมื่อ: สิงหาคม 7, 2022 8:36 am

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.นวลทิพย์ กมลว...

โพสเมื่อ: กรกฎาคม 11, 2022 10:24 am

รูปภาพเพิ่มเติม 01… รูปภาพเพิ่มเติม 02…...

โพสเมื่อ: กรกฎาคม 7, 2022 9:04 am

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2565 อาจารย์ ดร.นพ.วิทยา สังขรัตน์...

โพสเมื่อ: กรกฎาคม 2, 2022 11:21 am

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จิรพร ...

โพสเมื่อ: พฤษภาคม 22, 2022 9:02 am
X

Contact