ภาพบรรยากาศ การสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 (Portfolio) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (หลักสูตร 4 ปี)

ภาพบรรยากาศ การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (หลักสูตร 4 ปี) ในรอบที่ 1 Portfolio โครงการเพชรจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2567 เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 ณ อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ 39 คน จากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทั้งหมด 51 คน

• Facebook Paramedicine – CRA
• Instagram Paramedicine_CRA และ kidjalearn
• Tiktok www.tiktok.com/@paramedicine_cra
• Website https://hst.pccms.ac.th/para/
• E-mail [email protected]
• Phone 02-576-6000 ต่อ 8752

โพสเมื่อ: มกราคม 19, 2024 10:01 am
X

Contact