X
MENU

 • Bachelor of Science Program in Paramedicine (Continuing Program)

 • โรงเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาฉุกเฉินการแพทย์(ต่อเนื่อง)

 • 00 00

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ เป็นสาขาของการประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่กระทำต่อผู้ป่วยฉุกเฉินนอกสถานพยาบาล เป็นหลัก รวมทั้งสามารถดูแลเบื้องต้นในห้องฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นได้รับการช่วยชีวิตและป้องกันการเสียชีวิต ในฐานะ นักฉุกเฉินการแพทย์(Paramedic)
  ประกอบด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง)
  • สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตร 4 ปี

  ภาพบรรยากาศศึกษาดูงานศึกษาดูงานศูนย์พิษวิทยา ศิริราช (Sirira...

  โพสเมื่อ: กรกฎาคม 4, 2024 10:20 am

  ภาพบรรยากาศศึกษาดูงานและเยี่ยมชม สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไท...

  โพสเมื่อ: กรกฎาคม 3, 2024 10:11 am

  ภาพบรรยากาศศึกษาดูงาน ณ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ –...

  โพสเมื่อ: มิถุนายน 28, 2024 9:53 am

  ประกาศเรียกรายชื่อบัญชีสำรองเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร...

  โพสเมื่อ: กรกฎาคม 12, 2024 12:17 pm

  ประกาศรายชื่อสำรองผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศา...

  โพสเมื่อ: มิถุนายน 14, 2024 11:44 am

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบั...

  โพสเมื่อ: พฤษภาคม 27, 2024 11:48 am

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาส...

  โพสเมื่อ: พฤษภาคม 8, 2024 11:38 am
  X

  Contact