X
MENU

 • Bachelor of Science Program in Paramedicine (Continuing Program)

 • โรงเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์

 • 00 00

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ เป็นสาขาของการประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่กระทำต่อผู้ป่วยฉุกเฉินนอกสถานพยาบาล เป็นหลัก รวมทั้งสามารถดูแลเบื้องต้นในห้องฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นได้รับการช่วยชีวิตและป้องกันการเสียชีวิต ในฐานะ นักฉุกเฉินการแพทย์(Paramedic)
  ประกอบด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  • สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง)
  • สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตร 4 ปี

  เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ทางหลักสูตร วท.บ. ...

  โพสเมื่อ: มิถุนายน 5, 2023 1:32 pm

  งานปัจฉิมนิเทศ ของนักศึกษาฉุกเฉินการแพทย์ รุ่นที่ 2 ปีการศึก...

  โพสเมื่อ: มิถุนายน 1, 2023 1:13 pm

  โครงการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางยานยนต์ (Vehicle extricatio...

  โพสเมื่อ: เมษายน 29, 2023 10:11 am

  จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อฝึกการเป็นวิทยากรให...

  โพสเมื่อ: เมษายน 24, 2023 3:27 pm
  X

  Contact