X
MENU

 • Sonographer School

 • โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์

 • โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ เป็นหน่วยงานภายใต้วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ ระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และ Monash University ประเทศออสเตรเลีย ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้เป็นหลักสูตรต้นแบบมุ่งผลิตนักอัลตราซาวด์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสิทธิภาพ เพื่อเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการเสริมการบริการและวิชาการ ทางด้านอัลตราวาวด์ทางการแพทย์ของประเทศไทย

  เก็บตกบรรยากาศรุ่นที่ 28 จัดระหว่างวันที่ 28 กันยายน –...

  โพสเมื่อ: 8 มีนาคม 2024 4:47 am

  ภาพบรรยากาศการฝึกปฏิบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒ...

  โพสเมื่อ: 5 มีนาคม 2024 4:38 am

  บรรยากาศการฝึกปฏิบัติ onsite ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ของโครงการฯ...

  โพสเมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2024 2:28 am

  อีกขั้นของโครงการดีๆ กับโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักอัลตราซาว...

  โพสเมื่อ: 5 กุมภาพันธ์ 2024 2:06 am

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ หลักสูตรป...

  โพสเมื่อ: 31 มีนาคม 2022 7:07 am

  ลงทะเบียนตอนนี้...

  โพสเมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2022 8:52 am
  X

  Contact