กิจกรรม “สืบสานประเพณีลอยกระทงราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี 2566”

27 พฤศจิกายน 2566 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีลอยกระทงราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี 2566” ภายใต้แนวคิดพรหมลิขิตจักนำพาเราย้อนเวลามาพานพบกันอีกครั้ง ณ บริเวณลานองค์พระพุทธโสธร สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 7 (ศูนย์ราชการฯ) โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงครั้งนี้

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมประกวดทำกระทง และส่งนางสาวนันท์นภัส เนื่องจำนงค์ เป็นตัวแทนคณะเข้าร่วมการประกวดนางนพมาศ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี 2566 การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมให้ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้รู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีไทย รวมถึงการทำงานเป็นทีม การมีความคิดสร้างสรรค์และการบริหารจัดการในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

โพสเมื่อ: พฤศจิกายน 28, 2023 8:50 am
X

Contact