โครงการฝึกอบรมการเอาชีวิตรอดจากสถานการณ์ฉุกเฉินและวิธีป้องกันตัวจากภัยร้าย (หนี ซ่อน สู้!) 2024

โครงการฝึกอบรมการเอาชีวิตรอดจากสถานการณ์ฉุกเฉินและวิธีป้องกันตัวจากภัยร้าย (หนี ซ่อน สู้!)
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.30 – 16.30 น.
ณ ห้อง 3A-301 ชั้น 3 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน
โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ
และได้รับการสนันสนุนจากสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย นำโดย ผศ.ดร.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ นายกสมาคมฯ และ ทีมงานครูฝึกเป็นวิทยากร
โครงการฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจด้านทักษะการป้องกันตัวพื้นฐาน และเรียนรู้การเอาชีวิตรอดจากสถานการณ์ฉุกเฉินเบื้องต้น สามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้หากเกิดเหตุฉุกเฉิน
มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 160 คน
โครงการฯนี้ จัดโดย อาจารย์ณัฐนรี กระบวนรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา และคณะทำงานฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

โพสเมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2024 11:36 am
X

Contact