ภาพบรรยากาศ การสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 (Portfolio) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ

📸 ภาพบรรยากาศ การสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โครงการเพชรจุฬาภรณ์ #TCAS67 วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2567
~~~~~
📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
โทร. 06-4586-2429 (ในวันและเวลาราชการ)


💙 Follow us on FACEBOOK
👉🏼 fb.me/hkh.hst.pccms
🧡 Follow us on INSTAGRAM
👉🏼 https://instagram.com/hkh.hst.pccms
💙 Follow us on TWITTER
👉🏼 https://twitter.com/hkh_pccms
🧡 Follow us on TIKTOK
👉🏼 www.tiktok.com/@school.of.hkh

โพสเมื่อ: มกราคม 19, 2024 9:25 am
X

Contact