กิจกรรมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตร โรงเรียนศึกษานารี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

14 ธันวาคม 2566 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตร วท.บ.รังสีเทคนิค วท.บ.วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ และ วท.บ.ฉุกเฉินการแพทย์ ณ ลานวิชาการ สนามอนุสรณ์ 100 ปี โรงเรียนศึกษานารี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

โพสเมื่อ: ธันวาคม 14, 2023 9:38 am
X

Contact