โพสเมื่อ: มิถุนายน 20, 2023 10:12 am

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ รอบที่ ๔ การรับแบบ Direct Admission ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

X

Contact