โพสเมื่อ: มิถุนายน 22, 2023 10:31 am

ประกาศอัตราค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ของคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

หลักสูตรประกาศนียบัตร

ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ ๑

ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ ๒-๔

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี 2566

X

Contact