โพสเมื่อ: พฤษภาคม 2, 2023 12:07 pm

ประกาศคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ รอบที่ ๒ รับแบบ Quota ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

X

Contact