โพสเมื่อ: พฤษภาคม 12, 2023 1:35 pm

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ รอบที่ ๒ รับแบบ Quota (โครงการปณิธานจุฬาภรณ์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

X

Contact