กิจกรรมคณะ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Trainin [&he...

โพสเมื่อ: มกราคม 8, 2021 3:13 am

โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคล...

โพสเมื่อ: กันยายน 24, 2020 4:31 am

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภ [&he...

โพสเมื่อ: กันยายน 2, 2020 8:38 am

โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคล...

โพสเมื่อ: สิงหาคม 18, 2020 4:06 am

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูต [&he...

โพสเมื่อ: สิงหาคม 17, 2020 9:01 am

โครงสร้างการบริหารงานและทิศทางการดำเนินงานของหน่วยงานใน [&he...

โพสเมื่อ: สิงหาคม 14, 2020 5:08 am

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต [&he...

โพสเมื่อ: สิงหาคม 14, 2020 4:51 am

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูต [&he...

โพสเมื่อ: สิงหาคม 10, 2020 8:05 am

วิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุข [&he...

โพสเมื่อ: สิงหาคม 10, 2020 3:47 am
X

Contact