โพสเมื่อ: มิถุนายน 8, 2020 7:55 am

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงห่วงใยและทรงมีพระดำริที่จะช่วยเหลือแพทย์

 652 total views

          เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงห่วงใยและทรงมีพระดำริที่จะช่วยเหลือแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ ให้มีกำลังใจต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยโปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหาเครื่องช่วยหายใจพระราชทานจำนวน 10 เครื่อง พระราชทานแก่โรงพยาบาลในต่างจังหวัด สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 5 เครื่อง ได้แก่ โรงพยาบาลปัตตานี จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลยะลา จำนวน 1 เครื่อง โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวน 1 เครื่อง และโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จำนวน 2 เครื่อง โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมกันนี้ ทรงโปรดให้จัดสำรองไว้ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จำนวน 5 เครื่อง เพื่อให้โรงพยาบาลต่างๆในกรุงเทพและปริมณฑล สามารถยืมไปใช้ในกรณีที่เครื่องมือไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วย พร้อมพระราชทานแอลกอฮอล์เจล จำนวน 10,000 ขวด แก่โรงพยาบาลต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิด-19 โดยกระทรวงสาธารณสุขจะส่งมอบแอลกอฮอล์เจลพระราชทานแก่โรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆ เพื่อนำไปช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ต่อไป

X

Contact