โพสเมื่อ: สิงหาคม 31, 2020 8:21 am

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจทอดพระเนตร การทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

 778 total views

มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) และโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปฏิบัติงานร่วมกับมูลนิธิ พอ.สว.

ในวันที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดชัยนาท
#งานผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์และกิจการในพระองค์
#สำนักประธานราชวิทยาลัย
#ฝ่ายโครงการตามพระดำริ
#คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
#วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

X

Contact