โพสเมื่อ: มิถุนายน 28, 2021 8:57 am

วัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ล็อตแรกมาถึงไทยแล้ว

วัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ล็อตแรก ๑ ล้านโดส ออกจากกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG8669 เวลา ๐๕.๓๐ น. และ TG675 เวลา ๐๖.๓๐ น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย เวลา ๐๙.๐๓ น.และ ๑๐.๐๔ น.

X

Contact