โพสเมื่อ: มิถุนายน 28, 2021 8:44 am

ปิดรับการยื่นความประสงค์ขอรับวัคซีนซิโนฟาร์ม

เนื่องจากมีผู้ยื่นความประสงค์เข้ามาเป็นจำนวนมาก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงต้องขอปิดรับการยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อคัดเลือกกลุ่มประเภทธุรกิจตามลำดับความสำคัญในการควบคุมการระบาดและจัดสรรตามปริมาณวัคซีนที่มีอยู่ในขณะนี้ก่อน ประกาศ​ ณ วันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น.

X

Contact