โพสเมื่อ: เมษายน 7, 2023 10:25 pm

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฏีและภาคปฎิบัติ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง)คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

X

Contact