โพสเมื่อ: มิถุนายน 24, 2022 2:56 am

ประกาศ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการงานธุรการสถานพยาบาล (หลักสูตร ๑ ปี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ( รอบที่ ๑ )

X

Contact