โพสเมื่อ: กันยายน 3, 2020 2:02 am

สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง และฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา ร่วมกับ โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดการสัมมนาผู้มีประสบการณ์ด้านการออกกำลังกายกับผู้สูงอายุ

 425 total views

          ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ งานการศึกษาและวิจัย สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง และฝ่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา ร่วมกับ โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จัดการสัมมนาผู้มีประสบการณ์ด้านการออกกำลังกายกับผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร (ใหญ่) ชั้น ๓ อาคารบริหาร ๒ บ.กสท เพื่อจัดทำรูปแบบการฝึกสอนให้ได้มาตรฐานที่ถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว และจัดทำคู่มือเพื่อนำไปใช้ประกอบการสอนและจัดโปรแกรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ

X

Contact