โพสเมื่อ: มีนาคม 9, 2022 7:00 am

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรอบรมเฉพาะทางด้านการสร้างภาพด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง/อัลตราซาวด์ (หลักสูตร ๑ ปี) และ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

X

Contact