โพสเมื่อ: กันยายน 3, 2020 5:00 am

ฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์นักวิจัย และบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง

 736 total views

ฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง การบรรยายชี้แจงการขอทุนสนับสนุนการวิจัยและการบริหารทุนวิจัย (ทุนวิจัยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทุนวิจัยภายนอก ทุนวิจัยแผ่นดิน)

🌐ออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet ในวัน เวลา และหัวข้อ ดังนี้ 👉ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 12.00-13.30 น. หัวข้อบรรยาย “แหล่งทุนวิจัยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” โดย กสิรักษ์ วิทยศักดิ์ 👉ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 12.00-13.30 น. หัวข้อบรรยาย “แหล่งทุนวิจัยภายนอก & แหล่งทุนวิจัยงบแผ่นดิน ” โดย วราภรณ์ กรงทอง และจุฑามาศ มุ่งดี 🆓ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายคลิกที่นี่ https://forms.gle/KGdVssH9MQc2STgE9 หรือสแกน QR code (กรุณาลงทะเบียนก่อนถึงวัน เพื่อความสะดวกในการส่ง link เข้าร่วมรับฟังบรรยาย) 🔹สอบถามเพิ่มเติม โทร. 6406, 8418, 8412

X

Contact