โพสเมื่อ: สิงหาคม 10, 2020 5:33 am

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอแสดงความยินดีกับก้าวแรกแห่งความสำเร็จ และขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน สู่รั้วสถาบันอันทรงเกียรติด้วยความภูมิใจยิ่ง และเมื่อได้เริ่มต้นชีวิตการเป็นนักศึกษาแล้วขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มที่ ขอให้นักศึกษาทุกคนมีความสุขกับการเรียน เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัย และประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ทุกประการ

X

Contact