กิจกรรมคณะ

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จิรพร...

โพสเมื่อ: พฤษภาคม 9, 2022 1:52 pm

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จิรพร เหล่าธร...

โพสเมื่อ: พฤศจิกายน 22, 2021 4:34 am

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภ...

โพสเมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2021 2:03 am

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภ...

โพสเมื่อ: ตุลาคม 12, 2021 7:17 am

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิ...

โพสเมื่อ: ตุลาคม 1, 2021 2:55 am
X

Contact