กิจกรรมคณะ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิ...

โพสเมื่อ: ตุลาคม 1, 2021 2:55 am

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได...

โพสเมื่อ: สิงหาคม 30, 2021 6:12 am

ณ ห้องบรรยาย ๑ โรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุ...

โพสเมื่อ: มิถุนายน 2, 2021 4:19 am

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria TrainingR...

โพสเมื่อ: มกราคม 8, 2021 3:13 am

4 พฤศจิกายน 2563 : โรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสต...

โพสเมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2020 6:45 am
X

Contact