โครงการมอบชุดปฏิบัติการ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์(ต่อเนื่อง) รหัส ๖๔ ชั้นปีที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประธานในพิธีได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษา โครงการมอบชุดปฏิบัติการ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์(ต่อเนื่อง) ชั้นปีที่ ๒ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และคณาจารย์โรงเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์(ต่อเนื่อง) ได้ร่วมกล่าวให้โอวาทนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาที่เข้ารับมอบชุดปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องบรรยาย SONO ชั้นที่ ๒ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

โพสเมื่อ: สิงหาคม 8, 2022 1:15 pm
X

Contact