โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุครบ 60 พรรษา เพื่อพัฒนานักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล รุ่นที่ 5

โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุครบ 60 พรรษา เพื่อพัฒนานักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล รุ่นที่ 4 ระหว่าง วันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
โพสเมื่อ: มกราคม 7, 2021 8:04 am
X

Contact