สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดกิจกรรม Fresh Day & Nigh 2565

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 สโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนักศึกษาจาก วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดกิจกรรม Fresh Day & Nigh 2565

ช่วงเช้าสโมสรนักศึกษาพาน้องสักการะพระพุทธโสธร ร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นิพนธ์ สายโย ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม Fresh Day & Nigh 2565 ของสโมสรคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ และยังมีกิจกรรมนันทนาการ พร้อมเยี่ยมชมอาคารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และห้องปฏิบัติการ ในช่วงเย็นมีการจัดพิธีบายศรีให้แก่นักศึกษา และกิจกรรมมินิคอนเสิร์ตจากนักศึกษาทั้งสี่คณะของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ร่วมกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน และวง “YesInDeed Band ”

โพสเมื่อ: สิงหาคม 7, 2022 8:36 am
X

Contact