ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาสถาบันผู้ผลิตบัณฑิต สาขารังสีเทคนิคประเทศไทยครั้งที่ 18 (18th RT Consortium) ประจำปี 2563

4 พฤศจิกายน 2563 : โรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดงานสัมมนาสถาบันผู้ผลิตบัณฑิต สาขารังสีเทคนิคประเทศไทย ครั้งที่ 18 (18th RT Consortium) โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิและเปิดงาน โดยมีศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาฯ พร้อมด้วยศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรที่มาบรรยาย และอาจารย์ปรเมษฐ์ วงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมบรรยายแนะนำโรงเรียนรังสีเทคนิคให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมงานสัมมนาฯในครั้งนี้อีกด้วย

โพสเมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2020 6:45 am
X

Contact