งานกิจการนักศึกษา และงานการศึกษา คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตร วท.บ.รังสีเทคนิค วท.บ.วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว ประจำปี ๒๕๖๕

งานกิจการนักศึกษา และงานการศึกษา คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ และคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตร วท.บ.รังสีเทคนิค วท.บ.วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ และ สพ.บ.สัตวแพทยศาสตร์ ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 145 คน

โพสเมื่อ: สิงหาคม 16, 2022 2:42 pm
X

Contact