งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์(ต่อเนื่อง) ณ โรงเรียนจ่าอากาศ ดอนเมือง

๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์(ต่อเนื่อง) ณ โรงเรียนจ่าอากาศ ดอนเมือง มีนักเรียนจ่า เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐ นาย

โพสเมื่อ: กันยายน 19, 2022 2:42 pm
X

Contact