งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์(ต่อเนื่อง) ณ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์(ต่อเนื่อง) ณ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ มีนักเรียนจ่า พรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์ ชั้นปีที่ ๒ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๖๐ นาย

โพสเมื่อ: กันยายน 16, 2022 2:55 pm
X

Contact