กิจกรรมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิต รุ่น ๑ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2565
อาจารย์ ดร.นพ.วิทยา สังขรัตน์ รองคณบดีด้านวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิด งานแสดงความยินดีแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิต รุ่น 1 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ 🥳🎊🎉🎈พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ


#คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ
#วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต

โพสเมื่อ: กรกฎาคม 2, 2022 11:21 am
X

Contact