พิธีไหว้ครู (ออนไลน์) คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จัดพิธีไหว้ครู (ออนไลน์) คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2564 “น้อมจิตวันทา เทิดศรัทธา บูชาครู” พร้อมด้วยคณาจารย์ ตัวแทนนักศึกษา และนักศึกษาที่อยู่ในระบบ zoom meeting ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) และระดับประกาศนียบัตร สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการงานธุรการสถานพยาบาล (หลักสูตร ๑ ปี) เข้าร่วมพิธีไหว้ครู (ออนไลน์) ณ ห้องบรรยาย 4 โรงเรียนรังสีเทคนิค อาคารบริหาร 2 ชั้น 1 โซน C-D โดยมี ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นประธานเปิดในพิธีไหว้ครู (ออนไลน์) คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2564

โพสเมื่อ: พฤศจิกายน 16, 2021 2:03 am
X

Contact