โพสเมื่อ: มิถุนายน 8, 2020 7:48 am

ควรหลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อจากการสัมผัสโดยตรง

 553 total views

การชำระค่ารักษาสามารถ

ชำระผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคาร (ไทยพาณิชย์)
ชื่อ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ / 067-209792-0

แล้วแสดงหลักฐานการชำระเงินกับเจ้าหน้าที่การเงินและ E-mail ส่งหลักฐานการโอนเงินที่ [email protected]
ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ควรหลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อจากการสัมผัสโดยตรง

X

Contact