โพสเมื่อ: พฤศจิกายน 3, 2020 5:05 am

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน “โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

เชิญแพทย์ที่สนใจเข้าร่วม

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน “โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุครบ 60 พรรษา เพื่อพัฒนานักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล รุ่นที่ 5”

รอบระหว่างระหว่างวันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2563
สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://qrgo.page.link/1aJjt
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น , กรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถาม
โทร. 0-2765-5613 หรือ 06-4585-5203
Email : [email protected]

X

Contact