โพสเมื่อ: ธันวาคม 23, 2022 9:22 am

ประกาศรับสมัครให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป ตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)

X

Contact