X
MENU
โพสเมื่อ: 24 กรกฎาคม 2023 6:57 am

โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุครบ 60 พรรษา เพื่อพัฒนานักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล รุ่นที่ 25

รุ่นที่ 25 ของโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุครบ 60 พรรษา เพื่อพัฒนานักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล จัดโดยโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2566

หลักสูตรอัลตราซาวด์ระยะสั้น 1 เดือน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความสนใจในการอัลตราซาวด์ช่องท้อง (Abdomen) ประกอบไปด้วย ตับ (Liver) ถุงน้ำดี (Gallbladder) ท่อทางเดินน้ำดีส่วนปลาย (CBD) ไต (Kidney) Pancreas (ตับอ่อน) หลอดเลือดแดงในช่องท้อง (Abdominal Aorta) ม้าม (Spleen) กระเพาะปัสสาวะ (Bladder) อุ้งเชิงกรานเพศหญิง (Female pelvis) ช่องคลอด (Vagina) ปากมดลูก (Cervix) มดลูก (Uterus) รังไข่ (Ovaries) ปีกมดลูก (Adnexa) เป็นต้น

ความเข้มข้นของหลักสูตรที่มีทั้งการเรียน Online ที่ให้ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองผ่านระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (Moodle) โดยผู้เรียนสามารถบริหารเวลาในการเรียน VDO พร้อมกับทำ Post-Test ทดสอบความรู้ด้วยตนเองได้ ก่อนเดินทางมาฝึกปฏิบัติในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ณ โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ การันตีความเข้มข้นของการฝึกด้วยการแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม เพื่อลดความแออัดในการเรียน และภายในแต่ละกลุ่มก็มีการแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มละ 2-3 คน เพื่อให้เรียนปฏิบัติได้อย่างทั่วถึง ได้ลงมือทำจริงกับคนไข้จำลองทุกคน

ภายหลังจากเรียนปฏิบัติแล้ว โครงการฯ ยังสนับสนุนเครื่องอัลตราซาวด์พกพาให้ผู้ที่ต้องการฝึกปฏิบัติอัลตราซาวด์สามารถฝึกได้อย่างอย่างเรียลไทม์กับวิทยากรแบบตัวต่อตัว ผ่านโปรแกรม Microsoft Team และโปรแกรมด้านอัลตราซาวด์อีกด้วย ทั้งนี้โครงการฯ ยังเป็นที่ปรึกษาในด้านการทำอัลตราซาวด์ในชีวิตประจำวันให้กับผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนเข้าใจการเรียนอัลตราซาวด์ มีความมั่นใจในการอัลตราซาวด์คนไข้จริง นำไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด้านอัลตราซาวด์ได้แลกเปลี่ยนความรู้ และช่วยเหลือผู้ป่วยให้สามารถเข้ารับการวินิจฉัยโรคได้อย่างทันท่วงที ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

X

Contact