X
MENU
โพสเมื่อ: 12 กรกฎาคม 2023 6:34 am

โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุครบ 60 พรรษา เพื่อพัฒนานักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล โดยในรุ่นที่ 24

โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ เปิดอบรมอัลตราซาวด์ช่องท้องให้กับแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ในโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุครบ 60 พรรษา เพื่อพัฒนานักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล โดยในรุ่นที่ 24 ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

หลักสูตรนี้การันตีความเข้มข้นของการอบรมที่มีทั้งการศึกษาด้วยตนเอง ผ่านระบบการจัดการเรียน Online ที่เปิดให้ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองก่อนเดินทางมาฝึกปฏิบัติ ณ โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยแบ่งกลุ่มการฝึกเรียนออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถเรียนปฏิบัติได้อย่างทั่วถึง ได้ลงมือทำจริง มีคนไข้จำลองให้ทดลองฝึก และยังมีการติวเข้มก่อนสอบ เพื่อทบทวน และแลกเปลี่ยนความรู้ในการเรียนจากที่ได้ศึกษาด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้องค์ความรู้ด้านอัลตราซาวด์เป็นไปตามมาตรฐานที่โครงการฯ กำหนด

นอกจากนี้ โครงการฯ ยังจัดเรียนปฏิบัติ Online แบบเข้มข้น เพื่อเติมความรู้อย่างเรียลไทม์ให้กับผู้เรียน ให้เข้าใจการเรียนอัลตราซาวด์ และสามารถนำไปใช้งานได้จริง พร้อมกับเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในการปรึกษาเคสอัลตราซาวด์ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เรียนที่เรียนจบจากโครงการอีกด้วย
โครงการฯ พร้อมเป็นกำลังหลักสำคัญที่จะให้ความรู้ด้านอัลตราซาวด์แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจด้านอัลตราซาวด์ได้แลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมช่วยเหลือผู้ป่วยต่อโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ เปิดอบรมอัลตราซาวด์ช่องท้องให้กับแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ในโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุครบ 60 พรรษา เพื่อพัฒนานักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล โดยในรุ่นที่ 24 ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

หลักสูตรนี้การันตีความเข้มข้นของการอบรมที่มีทั้งการศึกษาด้วยตนเอง ผ่านระบบการจัดการเรียน Online ที่เปิดให้ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองก่อนเดินทางมาฝึกปฏิบัติ ณ โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยแบ่งกลุ่มการฝึกเรียนออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถเรียนปฏิบัติได้อย่างทั่วถึง ได้ลงมือทำจริง มีคนไข้จำลองให้ทดลองฝึก และยังมีการติวเข้มก่อนสอบ เพื่อทบทวน และแลกเปลี่ยนความรู้ในการเรียนจากที่ได้ศึกษาด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้องค์ความรู้ด้านอัลตราซาวด์เป็นไปตามมาตรฐานที่โครงการฯ กำหนด

นอกจากนี้ โครงการฯ ยังจัดเรียนปฏิบัติ Online แบบเข้มข้น เพื่อเติมความรู้อย่างเรียลไทม์ให้กับผู้เรียน ให้เข้าใจการเรียนอัลตราซาวด์ และสามารถนำไปใช้งานได้จริง พร้อมกับเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในการปรึกษาเคสอัลตราซาวด์ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เรียนที่เรียนจบจากโครงการอีกด้วย

โครงการฯ พร้อมเป็นกำลังหลักสำคัญที่จะให้ความรู้ด้านอัลตราซาวด์แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจด้านอัลตราซาวด์ได้แลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป

X

Contact