X
MENU
โพสเมื่อ: มิถุนายน 5, 2024 10:20 am

การสอบสัมภาษณ์ TCAS67 รอบที่ 2 โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ (Quota)

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ TCAS67 รอบที่ 2 โครงการปณิธานจุฬาภรณ์ (Quota) เมื่อวันที่ 26 เมษยน 2567 ณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีจำนวนผู้สอบสัมภาษณ์ 3 คน และจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 3 คน

Learn about the a href attribute