X
MENU
โพสเมื่อ: มิถุนายน 6, 2024 10:23 am

การสอบสัมภาษณ์ TCAS67 รอบที่ 3 โครงการศรัทธาจุฬาภรณ์ (Admission)

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ TCAS67 รอบที่ 3 โครงการศรัทธาจุฬาภรณ์ (Admission) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีจำนวนผู้สอบสัมภาษณ์ 25 คน และจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 24 คน

Learn about the a href attribute