X
MENU
โพสเมื่อ: มิถุนายน 4, 2024 10:17 am

การสอบสัมภาษณ์ TCAS67 รอบที่ 1 โครงการเพชรจุฬาภรณ์ (Portfolio)

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ TCAS67 รอบที่ 1 โครงการเพชรจุฬาภรณ์ (Portfolio) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 ณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีจำนวนผู้สอบสัมภาษณ์ 51 คน และจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 4 คน

Learn about the a href attribute