X
MENU

โรงเรียนรังสีเทคนิค

กิจกรรม

......

โพสเมื่อ: กรกฎาคม 3, 2020 10:38 am

22 พฤศจิกายน 2019 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัด “พิธีไหว้ครู” นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562...

โพสเมื่อ: กรกฎาคม 3, 2020 10:25 am

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 3...

โพสเมื่อ: กรกฎาคม 3, 2020 10:05 am

นักศึกษารังสีเทคนิคชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ได้มีโอกาสเข้าฝึกงานด้านรังสีวินิจฉัยทั่วไป ณ โรงพยาบ...

โพสเมื่อ: กรกฎาคม 3, 2020 9:32 am

นักศึกษารังสีเทคนิคชั้นปีที่ 1 ตัวแทนรุ่นพี่ชั้นปีที่ 2 คณาจารย์และบุคลากร โรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเท...

โพสเมื่อ: มีนาคม 18, 2020 11:16 pm

เมื่อวันที่ 25 - 26 มกราคม 2563 ฝ่ายกิจการนักศึกษา และ สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ...

โพสเมื่อ: มีนาคม 18, 2020 11:16 pm

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทย...

โพสเมื่อ: ธันวาคม 17, 2019 9:55 am

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 3 พร้อมด้วย อาจารย์ปรเมษฐ์ วงษา ผู้อำนวยการโร...

โพสเมื่อ: ธันวาคม 17, 2019 9:54 am
1 2 3 4
X

Contact