X
MENU

โรงเรียนรังสีเทคนิค

กิจกรรม

วันที่ 28-29 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา โรงเรียนรังสีเทคนิคขอขอบคุณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์สำหรับความอนุเคราะห์...

โพสเมื่อ: มกราคม 30, 2023 3:29 pm

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566 คณาจารย์และนักศึกษารังสีเทคนิคชั้นปี 4 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ...

โพสเมื่อ: มกราคม 26, 2023 3:16 pm

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 โรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้พานักศึกษารังสีเทคนิ...

โพสเมื่อ: มกราคม 19, 2023 2:55 pm

เมื่อวันพุธ ที่ 11 มกราคม 2566 โรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ก...

โพสเมื่อ: มกราคม 12, 2023 2:38 pm

โรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้การต้อนรับ Professor Kazuo Shimura จาก Komazawa...

โพสเมื่อ: ธันวาคม 20, 2022 1:40 pm

18 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ...

โพสเมื่อ: พฤศจิกายน 19, 2022 12:47 pm

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา คณาอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษารังสีเทคนิค โรงเรียนเรียนรังสีเ...

โพสเมื่อ: พฤศจิกายน 9, 2022 12:41 pm

12 กันยายน 2565 โรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้า...

โพสเมื่อ: กันยายน 13, 2022 9:58 am
1 2 3 5
X

Contact