X
MENU

โรงเรียนรังสีเทคนิค

กิจกรรม

วันนี้แอดจะพาไปชมบรรยากาศการเรียนปฏิบัติการทางรังสีวินิจฉัยกันบ้างดีกว่า ภาพนี้เป็นการเรียนปฏิบัติกา...

โพสเมื่อ: มีนาคม 8, 2021 1:57 pm

ภาพบรรยากาศการเรียนของนักศึกษารังสีเทคนิคชั้นปีที่ 3 วันนี้เป็นการนำเสนอหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับเทคโนโ...

โพสเมื่อ: มีนาคม 4, 2021 3:33 pm

ภาพบรรยากาศการเรียนปฏิบัติการทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์มาให้ชมกันค่ะ พี่ๆนักศึกษารังสีเทคนิคปี 3 เรียนเร...

โพสเมื่อ: มีนาคม 2, 2021 3:28 pm

บรรยากาศการฝึกปฏิบัติ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมจากการเรียนภาคบรรยาย รายวิชาเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ขอข...

โพสเมื่อ: กุมภาพันธ์ 11, 2021 3:23 pm

“โรงเรียนนักรังสีเทคนิค” เพื่อเติมเต็มวิชาชีพด้านการแพทย์ที่ขาดแคลน ติดตามรับชม รายการ PCCMS MED-MOM...

โพสเมื่อ: พฤศจิกายน 17, 2020 8:56 am

วันที่ 26 มิถุนายน2563 โรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เ...

โพสเมื่อ: ตุลาคม 27, 2020 4:24 pm

......

โพสเมื่อ: กรกฎาคม 3, 2020 10:51 am
1 2 3 4
X

Contact