X
MENU

โรงเรียนรังสีเทคนิค

กิจกรรม

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภ...

โพสเมื่อ: พฤศจิกายน 18, 2021 9:35 am

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุ...

โพสเมื่อ: พฤศจิกายน 12, 2021 9:17 am

6 สิงหาคม 2564 : ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยา...

โพสเมื่อ: สิงหาคม 7, 2021 3:44 pm

5 สิงหาคม 2564 : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา...

โพสเมื่อ: สิงหาคม 6, 2021 3:14 pm

🤔น้องๆหลายคนสงสัยว่า “เรียนรังสีเทคนิคอันตรายหรือไม่?” วันนี้แอดเลยนำภาพการเรียนปฏิบัติการสำ...

โพสเมื่อ: มีนาคม 30, 2021 9:16 am

ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร. อุเทน ยะราช ที่มาแชร์ประสบการณ์ในการเรียนรังสีเทคนิคและเส้นทางการประกอบอาชีพ ให...

โพสเมื่อ: มีนาคม 25, 2021 2:11 pm

รังสีเทคนิคปี 3 เรียนอะไรบ้างนะ?🧐 วันนี้แอดมีภาพบรรยากาศการเรียนปฏิบัติการทางเวชศาสตร์นิวเคล...

โพสเมื่อ: มีนาคม 22, 2021 4:04 pm
1 2 3 4
X

Contact