X
MENU
โพสเมื่อ: มกราคม 26, 2023 3:16 pm

เยี่ยมชมสถานที่และการปฏิบัติงานในกลุ่มงานรังสีวิทยา ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566 คณาจารย์และนักศึกษารังสีเทคนิคชั้นปี 4 คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และการปฏิบัติงานในกลุ่มงานรังสีวิทยา ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการการตรวจและรักษาแก่ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วย โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชม ให้ข้อมูลความรู้และแชร์ประสบการณ์เป็นอย่างดี ทางโรงเรียนรังสีเทคนิคขอขอบคุณทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ที่ให้โอกาสนักศึกษารังสีเทคนิคได้เข้าไปเยี่ยมชมหน่วยงาน

X

Contact