X
MENU
โพสเมื่อ: มกราคม 12, 2023 2:38 pm

โครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันพุธ ที่ 11 มกราคม 2566 โรงเรียนรังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ได้ดำเนินการจัดโครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

โดยมีอาจารย์ปรเมษฐ์ วงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนรังสีเทคนิค กล่าวเปิดโครงการ ซึ่งภายในโครงดารได้มีกิจกรรมสานสัมพันธ์อาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาที่อยู่ในความดูแล และเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พูดคุยและรับทราบข้อมูลของนักศึกษาที่อยู่ในความดูแล สามารถให้คำแนะนำที่ทันท่วงทีได้ต่อไป

X

Contact