X
MENU
โพสเมื่อ: มิถุนายน 5, 2024 11:21 am

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 3 การรับด้วย Admission (โครงการศรัทธาจุฬาภรณ์) ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ รอบที่ 3 การรับด้วย Admission (โครงการศรัทธาจุฬาภรณ์) ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 24 คน

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 24 คน ติดตามการขึ้นทะเบียนรายงานตัวเป็นนักศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ โดยขอให้ติดตามรายละเอียดต่าง ๆ ตามประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่องการขึ้นทะเบียนของนักศึกษาใหม่ ทางเว็บไซต์ www.pccms.ac.th

Learn about the a href attribute