X
MENU
โพสเมื่อ: พฤษภาคม 8, 2024 10:43 am

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 การรับด้วย Quota (โครงการปณิธานจุฬาภรณ์) ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ รอบที่ 2 การรับด้วย Quota (โครงการปณิธานจุฬาภรณ์) ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 3 คน

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 3 คน ติดตามการขึ้นทะเบียนรายงานตัวเป็นนักศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ โดยขอให้ติดตามรายละเอียดต่าง ๆ ตามประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เรื่องการขึ้นทะเบียนของนักศึกษาใหม่ ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.pccms.ac.th

Learn about the a href attribute