X
MENU
โพสเมื่อ: พฤษภาคม 18, 2022 11:54 am

โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบสู่วิสาหกิจเพื่อสังคมด้านการบริบาลผู้สูงอายุ…

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. พระชยานันทมุนี, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้อบรมโครงการอบรม ” หลักสูตรเพื่อนช่วยเพื่อน ” ในโครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบสู่วิสาหกิจเพื่อสังคมด้านการบริบาลผู้สูงอายุ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน, คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา โดยเปิดการอบรม ตั้งแต่วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2565 นี้ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มจร เฉลิมพระเกียรติฯ

X

Contact